Венчурний

[math; +∞) [from mathematics to infinity]

Tackled SDGs

Компетентнісно орієнтовані курси з математики з науково обґрунтованим підходом до навчання, де діти пізнають світ та розкривають власний потенціал. Досвід та професійність команди в поєднанні з ефективними методами навчання створюють якісний продукт для українських старшокласників і допомагають їм зрозуміти математику, розвинути мислення та навчитися вчитися. Метою нашого курсу є надолуження втрат у знаннях за останні 4 роки дистанційного навчання. Ми прагнемо забезпечити учням якісне підґрунтя для ЗНО/НМТ, навчання в університеті та реального життя. [math; +∞) — відкриваємо двері в безмежний світ знань!

[math; +∞) [from mathematics to infinity] is a competency-based math course with a scientifically based approach to learning, where children learn about the world and discover their own potential. The experience and professionalism of the team, combined with effective teaching methods, create a quality product for Ukrainian high school students and help them understand math, develop their thinking, and learn how to learn. The purpose of our course is to make up for the loss of knowledge over the past 4 years of distance learning. We strive to provide students with a quality foundation for ZNO/NMT, university studies and real life. [math; +∞) – we open the door to the boundless world of knowledge!