Венчурний

MAM (Make Amazing Motherhood)

Нагорода Журі Ukraine 2023

Соціальне підприємництво “МАМ” – це ініціатива в м. Чернігів, спрямована на створення спеціалізованого простору для жінок у декреті, де вони можуть відпочивати, оздоровлюватись, навчатись, соціалізуватись та отримувати підтримку для полегшення свого материнства. В рамках програми будуть доступні різноманітні тренінги, такі як йога, фітнес, пілатес, психологія, акушерство-гінекологія, нутріціологія, сексологія, правова підтримка, терапія, масаж, трихологія, стилістика, репродуктологія та творчі тренінги. Для забезпечення зручності матусь, будуть створені окремі онлайн-бази знань, які включатимуть чеклисти, переліки лікарів та лікарень, а також гайди з догляду за дітьми.

The social entrepreneurship “MAM” is an initiative in Chernihiv aimed at creating a specialized space for women on maternity leave, where they can relax, improve their health, learn, socialize and receive support to facilitate their motherhood. The program will offer a variety of trainings such as yoga, fitness, Pilates, psychology, obstetrics and gynecology, nutrition, sexology, legal support, therapy, massage, trichology, styling, reproductive medicine, and creative trainings.
To ensure the convenience of mothers, separate online knowledge bases will be created, including checklists, lists of doctors and hospitals, and childcare guides.