Ціль сталого розвитку: Affordable and Clean Energy

 • MAM (Make Amazing Motherhood)

  Соціальне підприємництво “МАМ” – це ініціатива в м. Чернігів, спрямована на створення спеціалізованого простору для жінок у декреті, де вони можуть відпочивати, оздоровлюватись, навчатись, соціалізуватись та отримувати підтримку для полегшення свого материнства. В рамках програми будуть доступні різноманітні тренінги, такі як йога, фітнес, пілатес, психологія, акушерство-гінекологія, нутріціологія, сексологія, правова підтримка, терапія, масаж, трихологія, стилістика, репродуктологія та творчі тренінги. Для забезпечення зручності матусь, будуть створені окремі онлайн-бази знань, які включатимуть чеклисти, переліки лікарів та лікарень, а також гайди з догляду за дітьми.

  The social entrepreneurship “MAM” is an initiative in Chernihiv aimed at creating a specialized space for women on maternity leave, where they can relax, improve their health, learn, socialize and receive support to facilitate their motherhood. The program will offer a variety of trainings such as yoga, fitness, Pilates, psychology, obstetrics and gynecology, nutrition, sexology, legal support, therapy, massage, trichology, styling, reproductive medicine, and creative trainings.
  To ensure the convenience of mothers, separate online knowledge bases will be created, including checklists, lists of doctors and hospitals, and childcare guides.

 • Horodynka

  Створення відкритого простору екоферми “Городинка” з органічного вирощування городини збільшить економічну доступність харчових продуктів городництва адже надасть можливість придбання усіма соціальними і демографічними групами населення в місцевих умовах основних харчових продуктів. Екоферма матиме демонстраційний формат, відкритий доступ для споживачів з можливість спостерігати, а за бажанням приймати участь у процесах виробництва, отримати необхідну інформацію щодо раціонального і збалансованого харчування.

  The creation of an open space of the Horodynka eco-farm for organic vegetable growing will increase the economic availability of food products from gardening, as it will provide an opportunity for all social and demographic groups of the population to purchase basic food products in local conditions. The eco-farm will have a demonstration format, open access for consumers with the opportunity to observe and, if desired, participate in the production processes, to obtain the necessary information about rational and balanced nutrition.

 • Eco Hub "Plan E"

  Eco hub “Plan E”. A green ecosystem, that unites more than 10 completely different elements: vegan café, clothes library, coworking, offices for eco-innovative companies, event spaces, recycling station and lots of other components that can unite like-minded people in a big community and boost eco-conscious culture in Ukraine. Environmental friendliness is key to all our services, however, the fundamental basis without which the hub cannot exist – is people. During the past 6 challenging month of war, more than 200 000 of refugees from Eastern and Southern Ukraine fled to Vinnytsia region. A great number of people are still adjusting and trying to find their new place in this turbulent life. For them we created “Plan E events” that will be a starting point to build up the whole eco hub. Networking, educational and cultural events will be organised for the internally displaced Ukrainians and locals in order to help them establish stronger contacts, learn new vital information and just relax their minds. To make support “Plan E event” financially, our team is going to provide consulting services in the area of grant writing and management, as well as environmental project and event management. Part of the profit from consultancy practice will support our social mission – building strong eco-conscious community and allow us to reinvest and build the hub itself.

  Екохаб «План Е». Зелена екосистема в квадраті (Екосистема2), яка об’єднує понад 10 абсолютно різних елементів: веганське кафе та zero waste shop, бібліотека одягу, коворкінг, офіси еко-інноваційних компаній, івент-простори, станція переробки та багато інших компонентів, які об’єднають однодумців в єдину спільноту та підвищать екологічну культуру в Україні. Екологічність є ключем до всіх наших послуг, однак фундаментальною основою, без якої хаб не може існувати – це люди. За останні 6 важких місяців війни на Вінниччину вимушено переїхало понад 200 тис. українців зі Сходу та Півдня України. Велика кількість людей все ще адаптуються і намагаються знайти своє нове місце в житті. Для них ми створили «події Plan Е», які стануть відправною точкою для побудови цілого екохабу. Буде організовано нетворкінг, освітні та культурні заходи для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, щоб допомогти їм налагодити відносини між собою, дізнатися нову важливу інформацію та просто відпочити. Щоб фінансово підтримати «Plan E», наша команда буде надавати консалтингові послуги у сфері грантрайтингу, проєктного та івент-менеджменту. Частина прибутку від консультаційної діяльності підтримає нашу соціальну місію – створення екологічно свідомої спільноти та дозволить нам реінвестувати та побудувати сам хаб.