Створення школи вишивки з метою відновлення традиційних ремесел та технік та надання робочих місць талановитій молоді з гірської місцевості.

Creation of an embroidery studio-school with the restoration of traditional handicrafts and embroidery techniques and the employment of talented youth in the mountainous area.