Створення відкритого простору екоферми “Городинка” з органічного вирощування городини збільшить економічну доступність харчових продуктів городництва адже надасть можливість придбання усіма соціальними і демографічними групами населення в місцевих умовах основних харчових продуктів. Екоферма матиме демонстраційний формат, відкритий доступ для споживачів з можливість спостерігати, а за бажанням приймати участь у процесах виробництва, отримати необхідну інформацію щодо раціонального і збалансованого харчування.

The creation of an open space of the Horodynka eco-farm for organic vegetable growing will increase the economic availability of food products from gardening, as it will provide an opportunity for all social and demographic groups of the population to purchase basic food products in local conditions. The eco-farm will have a demonstration format, open access for consumers with the opportunity to observe and, if desired, participate in the production processes, to obtain the necessary information about rational and balanced nutrition.