1. Домашня сторінка
  2. Спільнота випускників
  3. Стартапи випускників
  4. AI-застосунок для carbon-менеджменту "Quantularis"

Венчурний

AI-застосунок для carbon-менеджменту "Quantularis"

Quantularis – інтелектуальна нейропедагогічна AI-платформа для створення промислових стартап-екосистем в сфері квантової декарбонізації, підготовки carbon-менеджерів і проектування переробки СО2 в квантові матеріали. Quantularis підсилює промислову декарбонізацію технологіями поляритонної хімії, нейроморфних мереж і квантової математики – для вирішення глобальних кліматичних проблем.

Quantularis – is a neuropedagogical AI-platform for the growth of industrial startup ecosystems in the field of quantum decarbonization, the training of carbon managers and the design of CO2 conversion into quantum materials. Quantularis enhances industrial decarbonization with polaritonic chemistry, neuromorphic networks, and quantum mathematics technologies – to address global climate challenges.