Венчурний

Online Course “Internet Marketing”

The project is aimed at teaching children and young people the basics of Internet marketing. Children – project participants will master the skills of creating marketing strategies and promoting services and products through Instagram, TikTok, FaceBook and Google Ad. We have already joined the Leadership Club. Trained and mastered flexible skills: emotional intelligence, flexibility, stress resistance, complex problem solving, ideation, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social impact. We also have a youth public organization “Institute of Information Society”, which has experience in implementing projects for young people. We have experience in creating online courses on the GetCourse platform. Our team includes a  well as representatives of the target audience – young people aged 13-18. If necessary, we can attract other girls and boys who have learned flexible skills

Проект направлений на навчання дітей та молоді основам інтернет маркетингу Діти – учасники проекту оволодіють навичками створення маркетингових стратегій та просування послуг і товарів через Instagram, TikTok, FaceBook та Google Ad. Ми вже об’єдналися у Лідерському клубі. Пройшли навчання та оволоділи гнучкими навичками: емоційний інтелект, гнучкість, стресостійкість, комплексне вирішення проблем, ідеація, критичне мислення та аналіз, креативність, орігінальність та ініціативність, лідерство та соціальний вплив. Також маємо молодіжну громадську організацію “Інститут інформаційного суспільства”, що має досвід реалізації проектів для молоді. Маємо досвід створення онлайн курсів на платформі GetCourse В нашій команді є представники цільової аудиторії – молодь 13-18 років. При необхідності можемо залучити інших дівчат та хлопців, що засвоїли гнучкі навички