Венчурний

Melt Water Club

Нагорода Журі Ukraine 2022

Our company has been developing innovative water purification equipment since 2014. Purification takes place through a natural process — freezing, without the use of filters, reverse osmosis and the addition of chemicals to support the claimed mineral composition. We have partnered with the Kuwait Ministry of Electricity and Water in desalination/water purification and continue to develop to provide the world with a technology that does not depend on permanent replacements and maintenance. But in fact, we did not invent another bicycle, but simply managed to effectively combine nature and technology without violence on the former (filtration, softening, re-filtration). Our technology is an exclusively natural cleaning process. Its final product is structured Tala Voda. We really want to share the result of our technology with the whole world! After all, water is a significant part of us, 80% of the human body consists of water. And fresh water sources decrease their area every year. There are regions where clean drinking water is a real treasure for the population. Melt water production is one of the ways to solve this problem and 100% confidence in quality and health benefit.

Наша компанія з 2014-го року займається розробкою інноваційного обладнання для очищення води. Очищення відбувається шляхом природного процесу — заморожування, без використання фільтрів, зворотного осмосу та додавання хімікатів, щоб підтримати заявлений мінеральний склад. Ми співпрацювали з Міністерством електрики та води Кувейту у напрямку опріснення/очищення води та продовжуємо розвиватись для того, щоб надати світу технологію, яка не залежить від постійних замінників та обслуговування.   Та насправді ми не вигадували черговий велосипед, а просто змогли ефективно поєднати природу та технології без насилля над першою (фільтрація, пом’якшення, перефільтрація) Наша технологія — це виключно природний процес очищення. Як її кінцевий продукт — це структурована Тала Вода.  Ми дуже хочемо поділитися результатом нашої технології зі всім світом! Адже вода — це вагома частина нас, 80% тіла людини складається з води. А джерела прісної води з кожним роком зменшують свої площі. Існують регіони, де чиста питна вода — це справжній скарб для населення. Виробництво талої води — це один зі шляхів розв’язання цієї проблеми та 100% впевненість в якості та користі.