Arrow is a charitable foundation that unites entrepreneurs and creators for the common goal of helping those in need. Together, we create unique products, the profit from which goes to help vulnerable segments of the population: the seriously ill, orphans, refugees, and victims of war. Our mission is to help people see the invisible problems of the people around them and help solve them. The fund’s monetization model differs from the accepted system of regular donations. Here, the user performs charity simply by satisfying his own needs. The project “Irreplaceable People” tells about the destinies of people who have suffered grief. Separate fundraising for them will take place through the sale of project goods, the packages of which contain a special qr code, which allows the user to become the owner of an NFT token when scanning it. Each NFT will have a different value, which is reflected in the points that will be awarded for it. Later, these points can be exchanged for partner goods.

Arrow це благодійний фонд, який об’єднує підприємців та творців для спільної мети — допомагати тим, кому це необхідно. Разом ми створюємо унікальні продукти, прибуток від яких йде на допомогу незахищеним верствам населення: важкохворим, сиротам, біженцям та жертвам війни.Наша місія допомогти людям побачити неочевидні проблеми людей поруч та допомогти з їх вирішенням. Модель монетизації фонду відрізняється від прийнятої системи звичайних пожертвувань. Тут користувач здійснює благодійність просто задовільняючи власні потреби. Проект «Незамінні люди» розповідає про долі людей, яких спіткало горе. Окремий збір коштів для них буде відбуватись за допомогою продажу товарів проєкту, на упаковках яких міститься спеціальний qr-код, що, при переході по ньому, дозволяє користувачу стати власником NFT-токену. Кожен NFT матиме різну цінність, що відображена в балах, які за неї нараховуватимуться. Згодом, ці бали можна буде обмінювати на товари партнерів.