Ціль сталого розвитку: Quality Education, сторінка 2

 • 10:11

  10:11 is a three-month online personal mentorship program for high school students in Ukraine. Here mentors reflect on their past so that mentees could refine their future. 10:11 today is a community of more than 100 mentors who have helped provide personal mentorship experience to over 150 high school students.

  10:11 це тримісячна онлайн програма персонального менторства для школярів з усієї України. Тут ментори запаковують своє минуле, що менті могли розпакувати своє майбутнє. 10:11 сьогодні – це спільнота поад 100 менторів, які допомогли отримати досвід персонального менторства уже понад 150 старшокласникам та старшокласницям.

 • Eco Hub "Plan E"

  Eco hub “Plan E”. A green ecosystem, that unites more than 10 completely different elements: vegan café, clothes library, coworking, offices for eco-innovative companies, event spaces, recycling station and lots of other components that can unite like-minded people in a big community and boost eco-conscious culture in Ukraine. Environmental friendliness is key to all our services, however, the fundamental basis without which the hub cannot exist – is people. During the past 6 challenging month of war, more than 200 000 of refugees from Eastern and Southern Ukraine fled to Vinnytsia region. A great number of people are still adjusting and trying to find their new place in this turbulent life. For them we created “Plan E events” that will be a starting point to build up the whole eco hub. Networking, educational and cultural events will be organised for the internally displaced Ukrainians and locals in order to help them establish stronger contacts, learn new vital information and just relax their minds. To make support “Plan E event” financially, our team is going to provide consulting services in the area of grant writing and management, as well as environmental project and event management. Part of the profit from consultancy practice will support our social mission – building strong eco-conscious community and allow us to reinvest and build the hub itself.

  Екохаб «План Е». Зелена екосистема в квадраті (Екосистема2), яка об’єднує понад 10 абсолютно різних елементів: веганське кафе та zero waste shop, бібліотека одягу, коворкінг, офіси еко-інноваційних компаній, івент-простори, станція переробки та багато інших компонентів, які об’єднають однодумців в єдину спільноту та підвищать екологічну культуру в Україні. Екологічність є ключем до всіх наших послуг, однак фундаментальною основою, без якої хаб не може існувати – це люди. За останні 6 важких місяців війни на Вінниччину вимушено переїхало понад 200 тис. українців зі Сходу та Півдня України. Велика кількість людей все ще адаптуються і намагаються знайти своє нове місце в житті. Для них ми створили «події Plan Е», які стануть відправною точкою для побудови цілого екохабу. Буде організовано нетворкінг, освітні та культурні заходи для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, щоб допомогти їм налагодити відносини між собою, дізнатися нову важливу інформацію та просто відпочити. Щоб фінансово підтримати «Plan E», наша команда буде надавати консалтингові послуги у сфері грантрайтингу, проєктного та івент-менеджменту. Частина прибутку від консультаційної діяльності підтримає нашу соціальну місію – створення екологічно свідомої спільноти та дозволить нам реінвестувати та побудувати сам хаб.

 • Платформа можливостей MOZHNO

  Mozhno прагне підтримати молодьу досягненні локальних можливостей особистісного розвитку та міжнародних освітніх можливостей за допомогою надання структурованої інформації, персоналізованого навчання навичкам, менторства та консультацій. Наша ціль – сформувати покоління лідерів з глобальною обізнаністю та відповідними навичками, щоб стимулювати економічний, політичний та культурний розвиток країн Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА). Можно інвестує в розвиток покоління інтелектуальних та глобально усвідомлених громадян, які розвиватимуть економіку України та регіону. Підтримуючи нас Ви підтримаєте розвиток сталого майбутнього!

  Mozhno aims to connect youth to local and international educational opportunities through structured information, personalized skills training, mentorship, and Q&A. We aim to build a generation of leaders with global awareness and relevant skills to catalyze the economic, political, and cultural development of Emerging Europe and Central Asian (EECA) countries. Mozhno is investing efforts in building a generation of intellectual and globally aware young leaders who will invest in the development of the economy of Ukraine and the region. Bu supporting us you support the development of a sustainable future!

 • Дітям від дітей

  Наш продукт спрямований на незрячих дітей та їхніх батьків. Допомагаємо незрячим дітям після виходу зі школи стати повноцінними членами суспільства, а батькам таких дітей — краще знати і розуміти їхні потреби, що поліпшить взаєморозуміння в родинах, де є такі діти. Працюємо з дітьми, шляхом навчання, а до роботи з батьками залучаємо психологів. Наша кінцева мета — налагодити взаєморозуміння між незрячими і зрячими дітьми і дорослими. Ми доведемо, що незрячі люди також приносять користь і вагомий вклад у розвиток суспільства.

  Our product is aimed at blind children and their parents. We are helping blind children to become full members of society after they are leaving school, and parents of such children – to know and understand their needs better, which will improve mutual understanding in families. We are working with children through education, and we involve psychologists to work with their parents.
  Our ultimate goal is to establish mutual understanding between blind and sighted children and adults.
  We will prove that blind people also beneficial and make a significant contribution to the development of society!
  Join us on social media: https://t.me/svitdidey

 • IONKID

  IONKID – це ІТ-рішення, яке спрощує навчання дітей з особливими потребами, у тому числі з розладами спектру аутизму. Це платформа, на якій можна створювати індивідуальні освітні програми для дітей та швидко розповсюджувати їх серед фахівців, батьків та інших опікунів. Платформа зберігає всі дані про навчання, а також результати занять з дитиною, які наш Telegram-бот автоматично заповнює під час заняття. Завдяки цьому можна дистанційно контролювати навчання та аналізувати успіхи дитини, більше залучати до навчання батьків та опікунів, а також прибрати рутину з робочого графку спеціалістів.

  IONKID is an IT solution that simplifies the education of children with special needs, including those with autism spectrum disorders. It is a platform where you can create individual educational programs for children and quickly spread them among specialists, parents, and guardians. The platform stores all data on learning and the results of therapies generated by our automatic therapy documenting tool, which allows you to monitor learning remotely, analyze the child’s progress, and involve more parents and guardians in education.

 • Check It

  Гра для школярів та помічник сучасного вчителя, який формує навички критичного мислення під час вивчення класичних шкільних дисциплін. Наша навчальна гра допоможе сформувати у житини звичку перевіряти інформацію. Викладачі можуть використовувати цей інструмент щодня, що забезпечить масштабний вплив на медіасвідомість наших маленьких громадян. Навесні тестування гри охопило понад 200 викладачів з усієї України. У вихідному анкетуванні ми отримали оцінку 4.3 з 5. Ви можете зіграти вже зараз. Запалимо вогник медіаграмотності разом!

  Check it is an educational game for schoolchildren and a modern teacher’s assistant who develops critical thinking skills while studying classical school subjects. It will help to form a child’s habit of checking information. Teachers can use this tool daily, which will provide a large-scale impact on the media awareness of our young citizens.
  In the spring, testing of the game covered more than 200 teachers from all over Ukraine. In the initial questionnaire, we received a score of 4.3 out of 5. You can play now. Let’s light the fire of media literacy together!

 • AI-застосунок для carbon-менеджменту "Quantularis"

  Quantularis – інтелектуальна нейропедагогічна AI-платформа для створення промислових стартап-екосистем в сфері квантової декарбонізації, підготовки carbon-менеджерів і проектування переробки СО2 в квантові матеріали. Quantularis підсилює промислову декарбонізацію технологіями поляритонної хімії, нейроморфних мереж і квантової математики – для вирішення глобальних кліматичних проблем.

  Quantularis – is a neuropedagogical AI-platform for the growth of industrial startup ecosystems in the field of quantum decarbonization, the training of carbon managers and the design of CO2 conversion into quantum materials. Quantularis enhances industrial decarbonization with polaritonic chemistry, neuromorphic networks, and quantum mathematics technologies – to address global climate challenges.