Венчурний

Inclusive mobility 365 ( IM365)

Організація інклюзивного маршруту дитини з особливими освітніми потребами від 3-18 років (міста та району) між всіма інстанціями (державними, комерційними), які є надавачами освітньо-корекційних, соціальних послуг 24/7, 365 днів.

An Organization of an inclusive route for a child with special educational needs from 3-18 years (city and district) between all instances (state, commercial), which are providers of educational and correctional, social services 24/7, 365 days.