CupToU – це урбаністичне рішення проблеми одноразового сміття у місті Одеса. На сьогодні сервіс напоїв з собою є невід’ємною частиною життя містян. Це призводить до значного забруднення довкілля одноразовими стаканчиками. Більш того ці паперові стаканчики не розкладаються адже містять шар пластику. Наша ідея полягає у тому, щоб в першу чергу сфокусуватися на запобіганні сміттю ніж на переробці адже у принципі поводження з відходами 3R зменшення відходів є пріоритетнішим за переробку. Ми створюємо мережу кав’ярень Одеси та даємо можливість клієнтам орендувати багаторазовий стакан просто в момент покупки напою з собою. Далі він має змогу повернути цей стакан в будь-яку кав’ярню мережі по дорозі й отримати свій депозит назад. Так само наче він прогулювався з одноразовим стаканчиком, але ще й в екологічний спосіб!

CupToU – it’s an urban solution for the disposable waste problem in Odessa city. Currently drink-to-go service is an integral part of everyday life of the city dwellers. This causes enormous single-use cups pollution. Moreover these paper cups aren’t biodegradable because of a plastic layer inside them. Our idea is to focus on preventing waste rather than recycling because reducing goes before recycling in the 3R principle in waste management. We create a network of cafes in Odessa city and give a client a possibility to rent a reusable cup just at the moment of buying a drink-to-go. Afterwards he’s able to return this cup to any cafe of the network on the way and get his deposit back. Just as if he was walking with a single-use cup but in an ecological way!