Венчурний

Платформа можливостей MOZHNO

Tackled SDGs

Mozhno прагне підтримати молодьу досягненні локальних можливостей особистісного розвитку та міжнародних освітніх можливостей за допомогою надання структурованої інформації, персоналізованого навчання навичкам, менторства та консультацій. Наша ціль – сформувати покоління лідерів з глобальною обізнаністю та відповідними навичками, щоб стимулювати економічний, політичний та культурний розвиток країн Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА). Можно інвестує в розвиток покоління інтелектуальних та глобально усвідомлених громадян, які розвиватимуть економіку України та регіону. Підтримуючи нас Ви підтримаєте розвиток сталого майбутнього!

Mozhno aims to connect youth to local and international educational opportunities through structured information, personalized skills training, mentorship, and Q&A. We aim to build a generation of leaders with global awareness and relevant skills to catalyze the economic, political, and cultural development of Emerging Europe and Central Asian (EECA) countries. Mozhno is investing efforts in building a generation of intellectual and globally aware young leaders who will invest in the development of the economy of Ukraine and the region. Bu supporting us you support the development of a sustainable future!

Більше чудових стартапів