Венчурний

Дітям від дітей

Tackled SDGs

Наш продукт спрямований на незрячих дітей та їхніх батьків. Допомагаємо незрячим дітям після виходу зі школи стати повноцінними членами суспільства, а батькам таких дітей — краще знати і розуміти їхні потреби, що поліпшить взаєморозуміння в родинах, де є такі діти. Працюємо з дітьми, шляхом навчання, а до роботи з батьками залучаємо психологів. Наша кінцева мета — налагодити взаєморозуміння між незрячими і зрячими дітьми і дорослими. Ми доведемо, що незрячі люди також приносять користь і вагомий вклад у розвиток суспільства.

Our product is aimed at blind children and their parents. We are helping blind children to become full members of society after they are leaving school, and parents of such children – to know and understand their needs better, which will improve mutual understanding in families. We are working with children through education, and we involve psychologists to work with their parents.
Our ultimate goal is to establish mutual understanding between blind and sighted children and adults.
We will prove that blind people also beneficial and make a significant contribution to the development of society!
Join us on social media: https://t.me/svitdidey