Деталька – соціальний проект, який спрямований на підвищення рівня життя людей з особливими потребами. Завдяки цьому проекту ми дамо світу позитивний приклад, що не буває безвихідних ситуацій. І з девізом по життю: “Не буває несправних детелей” будемо змінювати світ й приносити користь суспільству.

Нажаль, людей з особливими потребами на сьогоднішній день сприймають як зламані, несправні детальки у одному великому механізмі. І це є дуже великою проблемою. Тому нашим завданням є показати на власному прикладі, що зламаних детальок не існує! Не існує тих, хто не може стати неповноцінною частинкою механізму, вивести його з ладу. Всі детальки у суспільстві однакові, просто чомусь не всі це розуміють.

Ми – ті, хто ламають стереотипи, хто вважають, що ми усі однакові, кожна деталька несе свою важливу роль у механізмі життя!

Проект орієнтований на виготовлення та продаж робоконструкторів для дітей, зроблених на 3D-принтері. Ми хотіли таким чином зробити свою продукцію від Detal’ka, яка дає дітям дуже цікавий товар (він сподобається навіть батькам). Найголовніше, на нашому прикладі ми хочемо показати не тільки батькам, а ще й дітям, що всі ми однакові і “Не існує несправних деталей”.

 

Detal’ka is a social project aimed at improving the lives of people with special needs. With that project, we can give the world a positive example that there are no hopeless situations. And with the live motto “There are no broken parts” we will change the world to benefit the society.

Unfortunately, nowadays people with special needs are perceived as broken parts in an enormous mechanism. And it is a very serious problem. That is why our task is to show by our own example that “there are no broken parts”. There are none on those who can be a defective part of the mechanism or break it down. All the parts in the society are equal, just not everyone realizes it.

We are those who destroy stereotypes, who think that we all are equal and every part has an important role in a mechanism of life.

The project is focused on producing and selling robot constructions for kids which are made by 3D printer. Thus we wanted to create some special products from Detal’ka, which gives children very interesting toys (even parents would like it)! The most important thing is that in our example we want to show both parents and children, that we all are equal and “There are no broken parts”!

Більше чудових стартапів